Trợ giúp: vân tay không mở khóa điện thoại thông minh! Sửa chữa dễ dàng : Trợ giúp: vân tay không mở khóa điện thoại thông minh! Sửa chữa dễ dàng

Trợ giúp: vân tay không mở khóa điện thoại thông minh! Sửa chữa dễ dàng

Nếu dấu vân tay của bạn không mở khóa điện thoại thông minh của mình nữa, bạn có thể không cần tìm kiếm trợ giúp: có thể đơn giản là trường hợp dấu vân tay đã đăng ký đã bị xóa sau khi cập nhật phần mềm điện thoại và không có thông báo về điều đó, do đó sẽ tắt mở khóa điện thoại thông minh bằng vân tay trên điện thoại của bạn, vì không có thêm thông tin nào được đăng ký....
Đọc thêm