Android nie może połączyć się z Wifi, co robić?

Android nie może połączyć się z Wifi, co robić? [Polski]

Android nie może połączyć się z WiFi

Gdy WiFi nie działa na telefonie z Androidem i nie może połączyć się z istniejącą siecią Wi-Fi lub połączenie cały czas spada, istnieje kilka sposobów rozwiązania problemu i rozwiązania go, aby w końcu cieszyć się działającym połączeniem WiFi .

Sprawdź połączenie internetowe

Pierwszy polega na połączeniu się z WiFi za pomocą innego urządzenia, takiego jak laptop, aby upewnić się, że połączenie internetowe działa prawidłowo, ponieważ problem może pochodzić z połączenia internetowego, a nie z telefonu.

Dobrym sposobem, aby rozpocząć rozwiązywanie problemu, jest także, w miarę możliwości, ponowne uruchomienie routera internetowego, na przykład przez odłączenie wtyczki zasilania i ponowne podłączenie jej, po odczekaniu 10 sekund, aby upewnić się, że w modemie nie ma resztkowej mocy urządzenie.

Napraw Androida nie można połączyć z WiFi

Jeśli połączenie internetowe nie jest winne, zacznij rozwiązywać problem bezpośrednio na smartfon ie.

Otwórz opcje Wi-Fi, przechodząc do Ustawienia> Wi-Fi.

Zapomnij o połączeniu sieciowym

Jeśli WiFi zostało już wcześniej skonfigurowane, dobrym pomysłem może być usunięcie go z listy połączeń internetowych. Dotknij długo żądanej sieci WiFi i wybierz zapomnij sieć.

Uruchom ponownie smartfon

Następnie uruchom ponownie telefon, aby upewnić się, że żadna inna aplikacja działająca w tle nie jest przyczyną problemu z połączeniem WiFi.

Połącz się ponownie z siecią WiFI

Po powrocie do menu smartfon u przejdź ponownie do ustawień> WiFi i wybierz sieć, aby się z nią połączyć.

W razie potrzeby wprowadź informacje, takie jak hasło WiFI po wyświetleniu monitu.

Jeśli poprzednie rozwiązania nie zadziałały, upewnij się, że smartphhone jest aktualny.

Galeria zdjęć

Podobne artykuły


Komentarze (0)

zostaw komentarz